top of page

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – co to jest, kiedy jest wydawany, jak się odwołać?

Zaktualizowano: 11 cze

Co to jest nakaz zapłaty?

Otóż, nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym jest orzeczeniem wydawanym przez sąd, w sprawie cywilnej w postępowaniu odrębnym – w postępowaniu upominawczym. Sąd wydaje nakaz zapłaty z urzędu, co oznacza, że wydanie nakazu zapłaty przez sąd nie musi być poprzedzone złożeniem żadnego dodatkowego wniosku (art. 4801 w zw. z art. 499 Kodeksu postępowania cywilnego).


Kiedy sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Sąd wydaje nakaz zapłaty w tym postępowaniu, jeżeli powód złoży pozew, w którym dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a w innych przypadkach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, chyba że według treści tego pozwu: 1) roszczenie jest oczywiście bezzasadne; 2) twierdzenia co do faktów budzą wątpliwość; 3) zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego. Roszczenia pieniężne będą to wszystkie sprawy o zapłatę, zatem żądanie pozwu musi obejmować określoną kwotę pieniężną w walucie polskiej lub obcej. Natomiast, odnośnie do znaczenia wyrazów, „świadczenia rzeczy zamiennych” będą to rzeczy oznaczone co do gatunku. Rzeczy oznaczone co do gatunku to rzeczy, które nie mają cech indywidualnych, tylko cechy rodzajowe, właściwe pewnej grupie rzeczy. W postępowaniu nakazowym nie można zatem dochodzić wydania rzeczy unikatowej, zindywidualizowanej. Nieruchomość jest zawsze rzeczą oznaczoną co do tożsamości, zatem nie można takich spraw dochodzić w postępowaniu upominawczym (art. 4801 w zw. z art. 499 Kodeksu postępowania cywilnego).


Jak się odwołać od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Jeżeli nie zgadzasz się z wydanym nakazem zapłaty, w terminie 2 tygodni od doręczenia Ci tego nakazu powinieneś złożyć sprzeciw. Sprzeciw od nakazu zapłaty wnosi się do sądu, który wydał ten nakaz. Wówczas, nakaz zapłaty traci moc w części zaskarżonej sprzeciwem. W przypadku złożenia sprzeciwu jedynie przez jednego ze współpozwanych, o to samo roszczenie, oraz co do jednego lub niektórych uwzględnionych roszczeń, czynność ta powoduje utratę mocy nakazu jedynie co do tego współpozwanego (art. 4803 w zw. z art. 505 Kodeksu postępowania cywilnego).


Co powinien zawierać sprzeciw od nakazu zapłaty?

Sprzeciw od nakazu zapłaty jest dalszym pismem procesowym dlatego winien zawierać oznaczenie stron, wskazanie sądu, sygnaturę akt, opisanie żądania, podpis składającego oraz wymienienie załączników (jeżeli są załączone). W tym piśmie procesowym pozwany powinien również wskazać, czy zaskarża nakaz w całości czy w części oraz przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy (art. 4803 w zw. z 126 Kodeksu postępowania cywilnego).


Termin na wniesienie odwołania od nakazu zapłaty?

W wypadku, gdy nie zgadzasz się z nakazem zapłaty, w terminie 2 tygodni od doręczenia Ci tego nakazu możesz złożyć sprzeciw.


Koszty wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty?

Sprzeciw od nakazu zapłaty jest wolny od opłaty sądowej. Niemniej jednak pismo to jest pismem procesowym, dlatego warto udać się do profesjonalisty. Radcy prawny bądź adwokat pomoże Ci wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty bądź udzieli Ci porady prawnej w zakresie jego wniesienia.


Radcy prawni i adwokaci naszej kancelarii służą pomocą w zakresie udzielania porad prawnych i konsultacji odnośnie do wydanego nakazu zapłaty. Sporządzą i wniosą sprzeciw od nakazu zapłaty bądź wykonają zastępstwo procesowe w toczącym się postępowaniu.


227 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page