top of page
Sąd

Prawo spadkowe - adwokat Warszawa

Prawo spadkowe to szerokie zagadnienie, które w wielu przypadkach wymaga pomocy prawnej adwokata od spraw spadkowych. Prawo spadkowe reguluje między innymi kwestie uprawnień podlegających dziedziczeniu. Określa, jakie prawa i obowiązki wchodzą w skład spadku, a które z nich nie podlegają dziedziczeniu, określa również zasady nabywania praw spadkowych. Prawem spadkowym nazywamy dział prawa cywilnego, którego zadaniem jest określenie zasad przejęcia praw i obowiązków majątkowych po śmierci osoby, która była ich podmiotem. Przepisy prawa spadkowego obejmują w głównej mierze dwa podstawowe akty prawne, które dzielą się na przepisy prawa materialnego oraz przepisy dotyczące proceduralnych aspektów prawa spadkowego. Nasza kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw spadkowych oraz dokonywaniem podziału spadku. Oferujemy pomoc dobrego prawnika do spraw spadkowych na terenie Warszawy.

Kto zajmuje się prawem spadkowym?

Często będąc w sytuacji dziedziczenia spadku, pojawiają się wątpliwości, z czyjej pomocy powinniśmy skorzystać - adwokata, czy radcy prawnego?  Faktem jest, że zarówno adwokat, jak i radca prawny są osobami, które mogą pełnić funkcję pełnomocnika w procesie oraz sprawie spadkowej. Nasza kancelaria oferuje profesjonalną pomoc adwokata do prawa spadkowego w Warszawie. W ramach świadczonych przez nas usług udzielamy stosownych porad prawnych, zajmujemy się reprezentacją klientów w sprawach sądowych oraz sporządzaniem wniosków. Naszą specjalnością jest reprezentacja interesów klientów na potrzeby postępowania o stwierdzeniu nabycia spadku. Staramy się, aby wszelkie spory związane ze spadkami zażegnane były na drodze porozumienia. Z naszą pomocą rozwiążą Państwo wszelkie kwestie sporne związane z nabyciem spadku, sporządzeniem testamentu, wyegzekwowaniem zapisu zwykłego oraz windykacyjnego, uzyskaniem zachowku oraz przyjęciem i odrzuceniem spadku.

Prawo spadkowe - adwokat Warszawa

Adwokat zajmujący się sprawami spadkowymi na terenie Warszawy to niezawodna pomoc przy rozwiązywaniu wszelkich formalności spadkowych. Udzielamy kompleksowego wsparcia spadkobiercom. Nasi eksperci od prawa spadkowego na terenie Warszawy zajmą się sprawą nabycia spadku, sporządzeniem testamentu, wyegzekwowaniem zapisu zwykłego, a także windykacyjnego. Adwokat zajmujący się prawem spadkowym w kancelarii na terenie Warszawy udzieli również Państwu niezbędnych porad prawnych, które pomogą zrozumieć cel określonych czynności prawnych, niezbędnych dla uzyskania spadku.

Regulacje prawne dotyczące prawa spadkowego

Prawo spadkowe regulują odpowiednie instytucje. Pierwszą z nich jest dziedziczenie - może do niego dojść na podstawie dziedziczenia ustawowego, który opiera się na mocy samych przepisów prawa spadkowego lub na podstawie dziedziczenia testamentowego, które jest fakultatywnym sposobem dojścia do spadku. Przepisy prawa spadkowego mają na celu określić kolejność dochodzenia do spadku krewnych spadkodawcy, natomiast w kwestii dziedziczenia testamentowego przepisy prawa określają zasady sporządzania i odwoływania testamentów. Wyróżniamy testamenty zwykłe oraz szczególne. Do zwykłych należy testament holograficzny, czyli napisany ręcznie lub notarialny oraz allograficzny, który może zostać sporządzony w dowolnej chwili. Testamenty szczególne powstają przeważnie na potrzeby specjalnych okoliczności, które umożliwiają odstępstwo od zwykłych zasad sporządzania testamentu. Kolejną instytucją jest zachowek, w przypadku którego prawo spadkowe określa krąg osób uprawnionych do jego otrzymania. Jest to pewnego rodzaju mechanizm ochrony spadkobierców zapobiegający dowolnemu rozporządzaniu majątkiem przez spadkodawcę. Oczywiście może również dojść do niegodności dziedziczenia, które spowodowane jest popełnieniem ciężkiego przestępstwa przeciwko zmarłemu przez osobę mającą odziedziczyć spadek. Zaliczamy do niej również nakłanianie zmarłego do sporządzenia testamentu przy pomocy podstępu lub groźby, niszczenie lub ukrycie testamentu zmarłego, a także podrobienie lub przerobienie testamentu.

Zapraszamy do skorzystania z usług naszych prawników i radców prawnych w Warszawie

Wave

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Kancelaria obsługuje osoby fizyczne, przedsiębiorców, małe i średnie firmy oraz organy administracji publicznej. To co nas wyróżnia to empatia, zrozumienie i probiznesowe podejście.

Praktyka:

  • Prawo cywilne

  • Prawo pracy

  • Prawo gospodarcze

  • Upadłość konsumencka

  • Obsługa firm

  • Prawo administracyjne

  • Prawo rodzinne i opiekuńcze

  • Ochrona danych osobowych (RODO)

  • Legislacja

  • Spory sądowe i administracyjne

projekt witryny1.png
bottom of page