Sąd

PRAWO HANDLOWE ORAZ GOSPODARCZE

Nasza Kancelaria prawna specjalizuje się w prawie handlowym oraz gospodarczym, w szczególności w zakresie sporządzania oraz negocjowania umów handlowych / kontraktów gospodarczych (ze szczególnym naciskiem na zabezpieczenie interesu prawnego Klienta Kancelarii przy wykorzystaniu indywidualnie dopasowanych mechanizmów kontraktowych) oraz bieżącej obsługi korporacyjnej podmiotów gospodarczych oraz grup kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa prawnego, w zakresie reorganizacji struktur właścicielskich, w tym nietypowych połączeń, podziałów oraz przekształceń spółek funkcjonujących w ramach grup kapitałowych oraz innych zmian korporacyjnych w spółkach osobowych i kapitałowych.

Świadczenie profesjonalnych oraz personalnie dostosowanych (do potrzeb i oczekiwań Klienta)usług doradztwa prawnego na rzecz klientów indywidualnych oraz korporacyjnych Kancelarii w ww. zakresie, to jedna z kluczowych i najszybciej rozwijających się praktyk naszej Kancelarii. Nasi radcy prawni i adwokaci posiadają wieloletnie doświadczenie w obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych zdobywane na rynku krajowym oraz zagranicznym, w tym w projektach transakcyjnych, przejęciach kontroli, kompleksowych reorganizacjach struktur właścicielskich, jak również w bieżącej obsłudze korporacyjnej oraz sporach korporacyjnych i handlowych.

Oferowane przez Kancelarię usługi doradztwa prawnego są zawsze indywidualnie dostosowywane do potrzeb oraz oczekiwań danego Klienta, dzięki czemu na co dzień współpracujemy zarówno z dużymi podmiotami korporacyjnymi, jak i indywidualnymi przedsiębiorcami, w tym z firmami rodzinnymi.

DZIAŁ KORPORACYJNY KANCELARII ŚWIADCZY USŁUGI DORADZTWA PRAWNEGO W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE.

 • kompleksowa obsługa procesu zakładania spółek prawa handlowego, w tym również spółek prawa obcego;

 • przygotowywanie projektów umów wspólników bądź akcjonariuszy spółek prawa handlowego oraz udział w negocjacjach postanowień tychże umów;

 • bieżąca obsługa korporacyjna spółek (przeprowadzanie zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń, obniżanie i podwyższanie kapitału zakładowego spółek, sprzedaż / umarzanie udziałów i akcji, zmiany w organach zarządzających i kontrolnych spółek, przygotowywanie projektów uchwał spółek i innych dokumentów wewnętrznych, współpraca z kancelariami notarialnymi, rejestracja zmian w KRS, etc.);

 • likwidacja lub rozwiązywanie (bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego) spółek prawa handlowego (również z zastosowaniem mechanizmu przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową połączonego z rozwiązaniem spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego);

 • bieżące doradztwo prawnedla podmiotów gospodarczych oraz Klientów indywidualnych Kancelariioraz przygotowywanie dokumentacji korporacyjnej, w zakresie planowanych zmian korporacyjnych w spółkach osobowych i kapitałowych;

 • sporządzanie memorandów oraz opinii prawnych;

 • kompleksowa obsługa procesu emisji obligacji;

 • sporządzanie oraz negocjowanie umów handlowych / kontraktów gospodarczych;

 • reorganizacja struktur właścicielskich, w tym przeprowadzanie restrukturyzacji grup kapitałowych (połączenia, podziały oraz przekształcenia spółek prawa handlowego);

 • przeprowadzanie transakcji typu debt to equity (konwersja długu na kapitał zakładowy spółki / wkład wspólnika);

 • obsługa sporów korporacyjnych, w tym zaskarżanie uchwał, sporządzanie wniosków o udzielanie zabezpieczenia, opracowywanie strategii prowadzenia sporów korporacyjnych oraz reprezentacja Klienta przed sądami gospodarczymi;

 • doradztwo prawne przy procesie pozyskiwania finansowania transakcyjnego;

 • kompleksowa obsługa prawna transakcji fuzji i przejęć (Mergers&Acquisitions) oraz inwestycji typu Venture Capital oraz Private Equity na rynku polskim (prywatnym oraz publicznym) i zagranicznym; strukturyzacja prawna transakcji / inwestycji oraz przygotowywanie dokumentacji transakcyjnej;

 • prowadzeniededykowanych oraz specjalistycznych badań prawnych typu duediligence oraz vendorduediligence;

 • przygotowywanie projektów oraz negocjowanie postanowień dokumentacji transakcyjnej, w tym sporządzanie projektów i udział w negocjacjach umów inwestycyjnych, umów sprzedaży udziałów / akcjioraz umów sprzedaży przedsiębiorstwlub zorganizowanych części przedsiębiorstw;

 • uzyskiwania zgód organów antymonopolowych na dokonanie koncentracji oraz innych zgód lub zezwoleń publicznoprawnych;

 • doradztwo prawne w transakcjach wykupów lewarowanych (LBO) oraz wykupów menedżerskich (MBO, MBI).

2

OBSŁUGA KORPORACYJNA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH / FIRM

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną / korporacyjną firm, zarówno na etapie rozpoczynania działalności, jak i w fazie rozwoju oraz stabilizacji biznesu. Kancelaria doradza przy wyborze właściwej formy prawnej podmiotu / firmy oraz struktury korporacyjnej, zawsze odpowiednio dostosowanej do indywidualnych potrzeb oraz oczekiwań Klienta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych aspektów podatkowych i biznesowych. Prawnicy naszej Kancelarii świadczą usługi bieżącego doradztwa prawnego, w sprawach dotyczących ładu korporacyjnego oraz zgodności prowadzonej przez Klienta działalności z aktualnie obowiązującymi przepisami. Kancelaria oferuje również usługi stałego monitorowania najważniejszych zmian w legislacji prawnej oraz wdrażania systemów compliance, a także we wszelkich reorganizacjach i restrukturyzacjach korporacyjnych oraz w planowaniu sukcesji w firmach rodzinnych.

3

TRANSAKCJE M&A ORAZ INWESTYCJE VENTURE CAPITAL / PRIVATE EQUITY

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie praktyki M&A (organizacja / przeprowadzanie badań legal due diligence oraz confirmatory legal due diligence, sporządzanie i negocjowanie umów transakcyjnych, organizacja / przeprowadzanie closingów transakcji, rejestracja zmian w KRS). Doradzamy zarówno w projektach na rynkach prywatnych, jak i publicznym, w tym w klasycznych transakcjach (przejęcia w oparciu o formułę sharedeal oraz assetdeal), jak również w projektach typu joint-venture. Świadczymy obsługę prawną zarówno po stronie sprzedającego jak i kupującego. Kancelaria opracowuje optymalną w danych warunkach strukturę transakcji i strategię negocjacyjną, uwzględniając specyfikę oczekiwań Klienta. Obsługa prawna polega również na przygotowaniu planów realizacji transakcji i projektów umów. Kancelaria uczestniczy w negocjacjach, a także wspiera Klientów w zakresie koniecznych działań po zamknięciu transakcji (czynności post-closing).

Kancelaria specjalizuje się ponadto w kompleksowej obsłudze inwestycji Venture Capital oraz Private Equity (sporządzanie oraz negocjowanie term sheet, przeprowadzanie badań legal due diligence, sporządzanie oraz negocjowanie umów inwestycyjnych (IA) oraz umów wspólników (SHA), organizacja i przeprowadzanie closingów inwestycji, rejestracja zmian w KRS).

4

REJESTRACJA SPÓŁEK, FUNDACJI ORAZ STOWARZYSZEŃ

Pomagamy w rejestracji spółek, fundacji oraz stowarzyszeń. Udzielamy porad prawnych związanych z obsługą tych podmiotów, rekomendujemy korzystne rozwiązania prawne.

Prawnicy Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych projektów, zdobywane na rynku krajowym oraz zagranicznym. Kancelarię wyróżnia to, że dobrze rozumiemy potrzeby biznesowe oraz oczekiwania naszych Klientów oraz podchodzimy do powierzonych namvzadań z najwyższej klasy profesjonalizmem, zaangażowaniem oraz pasją. Podkreślenia wymaga to, że wykorzystujemy doświadczenie wyniesione z pracy na rzecz Klientów z różnych sektorów gospodarki, co pozwala Kancelarii świadczyć usługi doradztwa prawnego przekrojowo, tj. z uwzględnieniem wszelkich kluczowych dla Klienta kwestii prawnych, m.in. korporacyjnych, antymonopolowych, regulacyjnych, administracyjnych, zagadnień własności intelektualnej i spraw pracowniczych.

Wave

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

6H1A5959 copy 2_edited_edited.jpg

Kancelaria obsługuje osoby fizyczne, przedsiębiorców, małe i średnie firmy oraz organy administracji publicznej. To co nas wyróżnia to empatia, zrozumienie i probiznesowe podejście.

Praktyka:

 • Prawo cywilne

 • Prawo pracy

 • Prawo gospodarcze

 • Upadłość konsumencka

 • Prawo gospodarcze

 • Prawo administracyjne

 • Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • Ochrona danych osobowych (RODO)

 • Legislacja

 • Spory sądowe i administracyjne