top of page
Sąd

PRAWO HANDLOWE I GOSPODARCZE WARSZAWA

Nasza Kancelaria prawna specjalizuje się w prawie handlowym oraz gospodarczym, w szczególności w zakresie sporządzania oraz negocjowania umów handlowych / kontraktów gospodarczych oraz bieżącej obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych, oraz grup kapitałowych.


Świadczenie profesjonalnych oraz personalnie dostosowanych (do potrzeb i oczekiwań Klienta) usług doradztwa prawnego na rzecz klientów indywidualnych oraz korporacyjnych Kancelarii w zakresie prawa gospodarczego i handlowego, to jedna z kluczowych i najszybciej rozwijających się praktyk naszej Kancelarii. Nasi radcy prawni ds. prawa gospodarczego i adwokaci od spraw gospodarczych z Warszawy posiadają wieloletnie doświadczenie w obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych. Zdobywali je na rynku krajowym oraz zagranicznym, w tym w projektach transakcyjnych, przejęciach kontroli itp.

Oferowane przez Kancelarię usługi doradztwa prawnego są zawsze indywidualnie dostosowywane do potrzeb oraz oczekiwań Klienta, dzięki czemu na co dzień współpracujemy zarówno z dużymi podmiotami korporacyjnymi, jak i indywidualnymi przedsiębiorcami, w tym z firmami rodzinnymi.
 

Jakie usługi są świadczone przez nas w dziale korporacyjnym?

DZIAŁ KORPORACYJNY KANCELARII ŚWIADCZY USŁUGI DORADZTWA PRAWNEGO W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE:

 • kompleksowej obsłudze procesu zakładania spółek prawa handlowego, w tym również spółek prawa obcego;

 • przygotowywaniu projektów umów wspólników bądź akcjonariuszy spółek prawa handlowego przez adwokata oraz udział w negocjacjach postanowień umów;

 • bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek (przeprowadzanie zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń, obniżanie i podwyższanie kapitału zakładowego spółek, sprzedaż / umarzanie udziałów i akcji, etc.);

 • likwidacji lub rozwiązywaniu (bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego) spółek prawa handlowego;

 • bieżącym doradztwie prawnym dla podmiotów gospodarczych oraz Klientów indywidualnych Kancelarii;

 • sporządzaniu memorandów oraz opinii prawnych;

 • kompleksowej obsłudze procesu emisji obligacji;

 • sporządzanie oraz negocjowanie umów handlowych / kontraktów gospodarczych przez adwokatów od spraw gospodarczych;

 • reorganizacji struktur właścicielskich, w tym przeprowadzaniu restrukturyzacji grup kapitałowych;

 • przeprowadzaniu transakcji typu debt to equity (konwersja długu na kapitał zakładowy spółki / wkład wspólnika);

 • obsłudze sporów korporacyjnych, w tym zaskarżaniu uchwał, sporządzaniu wniosków o udzielanie zabezpieczenia etc,;

 • doradztwie prawnym przy procesie pozyskiwania finansowania transakcyjnego;

 • kompleksowej obsłudze prawnej transakcji fuzji i przejęć (Mergers&Acquisitions) oraz inwestycji typu Venture Capital oraz Private Equity na rynku polskim (prywatnym oraz publicznym) i zagranicznym;

 • prowadzeniu dedykowanych oraz specjalistycznych badań prawnych typu duediligence oraz vendorduediligence;

 • przygotowywaniu projektów oraz negocjowaniu postanowień dokumentacji transakcyjnej, w tym sporządzaniu projektów i udział w negocjacjach umów inwestycyjnych, umów sprzedaży udziałów / akcji etc.

 • uzyskiwaniu zgód organów antymonopolowych na dokonanie koncentracji oraz innych zgód lub zezwoleń publicznoprawnych;

 • doradztwie prawnym w transakcjach wykupów lewarowanych (LBO) oraz wykupów menedżerskich (MBO, MBI).

Jak wygląda obsługa korporacyjna podmiotów gospodarczych?

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną/korporacyjną firm, zarówno na etapie rozpoczynania działalności, jak i w fazie rozwoju oraz stabilizacji biznesu. Doradzamy przy wyborze właściwej formy prawnej podmiotu/firmy oraz struktury korporacyjnej, zawsze odpowiednio dostosowanej do indywidualnych potrzeb oraz oczekiwań Klienta. Prawnicy naszej Kancelarii świadczą usługi bieżącego doradztwa prawnego, w sprawach dotyczących ładu korporacyjnego oraz zgodności prowadzonej przez Klienta działalności z aktualnie obowiązującymi przepisami. Kancelaria oferuje również usługi stałego monitorowania najważniejszych zmian w legislacji prawnej oraz wdrażania systemów compliance, a także we wszelkich reorganizacjach i restrukturyzacjach korporacyjnych oraz w planowaniu sukcesji w firmach rodzinnych. Nasi adwokaci od prawa gospodarczego z Warszawy to osoby posiadające bogate doświadczenie.

Profesjonalne transakcje M&A oraz inwestycje VENTURE CAPITAL / PRIVATE EQUITY

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie praktyki M&A (organizacja / przeprowadzanie badań legal due diligence oraz confirmatory legal due diligence). Doradzamy zarówno w projektach na rynkach prywatnych, jak i publicznych, w tym w klasycznych transakcjach (przejęcia w oparciu o formułę share deal oraz asset deal), jak również w projektach typu joint-venture. Świadczymy obsługę prawną zarówno po stronie sprzedającego jak i kupującego. Kancelaria opracowuje optymalną w danych warunkach strukturę transakcji i strategię negocjacyjną, uwzględniając specyfikę oczekiwań Klienta. Obsługa prawna polega również na przygotowaniu planów realizacji transakcji i projektów umów. Kancelaria uczestniczy w negocjacjach, a także wspiera Klientów w zakresie koniecznych działań po zamknięciu transakcji (czynności post-closing).
 

Kancelaria specjalizuje się ponadto w kompleksowej obsłudze inwestycji Venture Capital oraz Private Equity (sporządzanie oraz negocjowanie term sheet, przeprowadzanie badań legal due diligence.

Wyróżnia nas bogate doświadczenie i pasja do zawodu

Prawnicy Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych projektów, zdobywane na rynku krajowym oraz zagranicznym. Kancelarię wyróżnia to, że dobrze rozumiemy potrzeby biznesowe oraz oczekiwania naszych Klientów. Do powierzonych nam zadań podchodzimy z najwyższej klasy profesjonalizmem i pasją. Podkreślenia wymaga to, że wykorzystujemy doświadczenie wyniesione z pracy na rzecz Klientów z różnych sektorów gospodarki. Pozwala to świadczyć Kancelarii usługi doradztwa prawnego przekrojowo, tj. z uwzględnieniem wszelkich kluczowych dla Klienta kwestii prawnych, m.in. korporacyjnych, antymonopolowych, regulacyjnych itd.

Wave

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Kancelaria obsługuje osoby fizyczne, przedsiębiorców, małe i średnie firmy oraz organy administracji publicznej. To co nas wyróżnia to empatia, zrozumienie i probiznesowe podejście.

Praktyka:

 • Prawo cywilne

 • Prawo pracy

 • Prawo gospodarcze

 • Upadłość konsumencka

 • Prawo gospodarcze

 • Prawo administracyjne

 • Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • Ochrona danych osobowych (RODO)

 • Legislacja

 • Spory sądowe i administracyjne

projekt witryny1.png
bottom of page