top of page
Sąd
Sąd

LEGISLACJA

Kancelaria opiniuje oraz opracowuje projekty aktów prawnych prawa powszechnego i wewnętrznego, oraz prawa miejscowego, statutów, regulaminów oraz innych aktów prawnych i dokumentów. Nasi prawnicy mają duże doświadczenie w legislacji, ukończyli aplikacje legislacyjną. Analizujemy dla firm zmiany w przepisach branżowych i przedstawiamy, w przystępnym języku raporty z tych zmian, ewentualnie rekomendujemy zmiany w procedurach wewnętrznych firm oraz spółek.

OBSŁUGA LEGISLACYJNA

Sporządzamy i opiniujemy projekty aktów normatywnych dla firm, stowarzyszeń, fundacji, wspólnot mieszkaniowych, urzędów oraz innych podmiotów. Uczestniczymy bądź reprezentujemy w uzgodnieniach, komisjach prawniczych oraz pracach sejmowych i senackich nad projektami aktów prawnych.

2

OPINIOWANIE AKTÓW PRAWNYCH

Opiniujemy projekty aktów prawnych oraz przedstawiamy ich wpływ na działalność gospodarczą firm, wykonywanie zadań publicznych lub statutowych. 

3

MONITOROWANIE ZMIAN LEGISLACYJNYCH

Monitorujemy zmiany w prawie dotyczące działalności obsługiwanych podmiotów oraz raportujemy o ich wpływie na te podmioty.

4

REPREZENTACJA

Reprezentujemy w komisjach prawniczych na konferencjach uzgodnieniowych oraz na etapie prac rządowych i parlamentarnych nad projektami aktów prawnych.

Wave

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Kancelaria obsługuje osoby fizyczne, przedsiębiorców, małe i średnie firmy oraz organy administracji publicznej. To co nas wyróżnia to empatia, zrozumienie i probiznesowe podejście.

Praktyka:

  • Prawo cywilne

  • Prawo pracy

  • Prawo gospodarcze

  • Upadłość konsumencka

  • Prawo gospodarcze

  • Prawo administracyjne

  • Prawo rodzinne i opiekuńcze

  • Ochrona danych osobowych (RODO)

  • Legislacja

  • Spory sądowe i administracyjne

projekt witryny1.png
bottom of page