top of page
Sąd

PRAWO CYWILNE

Kancelaria udziela pomocy prawnej w zakresie szeroko rozumianego Prawa cywilnego. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy pisma procesowe,  reprezentujemy w negocjacjach oraz zastępujemy w postępowaniu sądowym.

SPRAWY O ODSZKODOWANIE I ZADOŚĆUCZYNIENIE

Prowadzimy sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Reprezentujemy na etapie przedprocesowym , udzielamy porad prawnych, doradzamy o zasadności złożenia  pozwu o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Sporządzamy wezwania do zapłaty. Działamy jako pełnomocnik procesowy w postępowaniach o odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

2

RĘKOJMA ZA WADY FIZYCZNE LUB PRAWNE

Udzielamy porad prawnych i rekomendujemy zasadność podjęcia kroków prawnych w sprawach z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne nabytych rzeczy. Doradzamy w zakresie odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy z tytułu wady fizycznej bądź prawnej rzeczy. Zastępujemy  przed sądem w sprawach z tytułu wad fizycznych bądź prawnych. 

3

ROSZCZENIA Z UMÓW

Pomagamy uzyskać roszczenie wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy. Skutecznie uzyskujemy odszkodowanie lub zadośćuczynienie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Pomagamy w odzyskaniu długów, wykonaniu umowy, uzyskania kary umownej oraz odsetek.

4

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH

Prowadzimy sprawy w zakresie naruszenia dóbr osobistych. Dochodzimy roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Pomagamy w uzyskaniu odszkodowania za wyrządzone szkody lub zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

5

ODZYSKIWANIE DŁUGÓW

Doradzamy w zakresie odzyskania długu. Sporządzamy wezwanie do zapłaty. Reprezentujemy osoby fizyczne, firmy oraz inne podmioty w sprawach o odzyskanie należności pieniężnych. Reprezentujemy zarówno wierzycieli i dłużników.  Zajmujemy się sprawami sądowymi w zakresie odzyskiwania długów. Wytaczamy powództwo o zwrot długu oraz odsetek za opóźnienie. 

Wave

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Kancelaria obsługuje osoby fizyczne, przedsiębiorców, małe i średnie firmy oraz organy administracji publicznej. To co nas wyróżnia to empatia, zrozumienie i probiznesowe podejście.

Praktyka:

  • Prawo cywilne

  • Prawo pracy

  • Prawo gospodarcze

  • Upadłość konsumencka

  • Prawo gospodarcze

  • Prawo administracyjne

  • Prawo rodzinne i opiekuńcze

  • Ochrona danych osobowych (RODO)

  • Legislacja

  • Spory sądowe i administracyjne

Zespół radców prawnych i adwokatów
bottom of page