top of page

Najnowsze zmiany w Kodeksie pracy od 26 kwietnia 2023 r. Nowe urlopy, oraz przywileje dla rodziców.Już w najbliższą środę (26 kwietnia 2023 r.) wchodzą w życie następne zmiany w Kodeksie pracy. Zmiany te dotyczą nowych urlopów oraz dodatkowych przerw w pracy. Celem tych zmian ma być godzenie życia prywatnego z zawodowym, w myśl zasady Life-work-balance.

Nie trzeba przypominać o dotychczasowych zmianach w Kodeksie pracy. Nowelizacja Kodeksu pracy z 21 lutego 2023 r., która uregulowała kontrolę trzeźwości pracowników w pracy, oraz nowelizacja z 7 kwietnia 2023 r., która uregulowała pracę zdalną. W tym miejscu warto wspomnieć, że zmiany w Kodeksie pracy są podyktowane dwoma unijnymi dyrektywami, które zobligowały ustawodawców krajowych do zmian w krajowych systemach prawnych, które to mają, co do zasady ułatwić i zwiększyć ochronę pracownika.

Zmiany w urlopach ojcowskich.

Podkreślenia wymaga, że obie dyrektywy unijne mają na celu poprawę warunków pracy przez popieranie bardziej przejrzystego i przewidywalnego zatrudnienia, a równocześnie zapewnienie zdolności adaptacyjnej rynku pracy.

Nowelizacje mają się przyczynić się do uwypuklania wymiaru społecznego Europy, ale także zakładają wspieranie równości płci.

Nowelizacja w zakresie urlopów ojcowskich, rodzicielskich i wychowawczych przyczyni się, bez wątpienia do utrzymania aktywności zawodowej kobiet (i niewycofywania się przez nie z rynku pracy), wspierania równości płci, zniwelowanie pewnych stereotypów związanych z podziałem obowiązków domowych, ale także, co bardzo ważne, do coraz większego ułatwiania godzenia życia zawodowego pracowników z życiem rodzinnym.

Zmiany w Kodeksie pracy od 26 kwietnia 2023 r.

Pierwszą znaczącą zmianą będzie to, że umowy o pracę na okres próbny będą mogły być zawierane na okres nieprzekraczający:

  • 1 miesiąca - w przypadku zamiaru zawarcia następnie umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy,

  • 2 miesięcy - w przypadku zamiaru zawarcia następnie umowy o pracę na czas określony wynoszący co 3 miesięcy – w pozostałych przypadkach.

Ponadto pracodawcy będą zobowiązani do wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy na czas określony. Do umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie ustawy, które przed tym dniem zostały wypowiedziane, będzie się stosować przepisy dotychczasowe.

Informacja o warunkach zatrudnienia będzie musiała być znacząco rozszerzona, m.in. o zasady pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią, a w przypadku pracy zmianowej - zasady przechodzenia ze zmiany na zmianę.

Radcowie prawni i adwokaci kancelarii pomogą Ci dostosować dokumentację pracowniczą oraz regulaminy pracy do obowiązujących przepisów. Zapraszamy do współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego.37 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


bottom of page