top of page

Podróż służbowa kierowców międzynarodowych. Radca Prawny radzi.

Zaktualizowano: 2 lis 2022
Radcy prawni i adwokaci kancelarii udzielają porad prawnych i zastępują w sądach pracy w zakresie Parwa pracy.

Należy zacząć od tego, że kierowcy w transporcie międzynarodowym podczas świadczenia pracy nie są w podróży służbowej, a są w miejscu świadczenia pracy.

Sytuacja kierowców w transporcie międzynarodowym jest szczególna. Przesądziła o tym uchwała SN w składzie 7 sędziów z 19 listopada 2008 r., II PZP 11/08, OSNP 2009/13–14, poz. 166. Do czasu tej uchwały SN, do tych kierowców stosowano przepisy o zagranicznych podróżach służbowych.

Uchwała odeszła od tego poglądu, przyjmując, że kierowca transportu międzynarodowego odbywający podróże w ramach wykonywania umówionej pracy i na określonym w umowie obszarze jako miejsce świadczenia pracy nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 775 § 1 k.p.

Kancelaria prawna z siedzibą w Warszawie obsługuje przedsiębiorców i spółki w zakresie Prawa pracy.

Stanowisko SN jest zgodne z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości z 10.09.2015 r., C-266/14, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.) v. Tyco Integrated Security SL i Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA, ECLI:EU:C:2015:578, zamieszczonym pod art. 2 dyrektywy 2003/88. Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że dla pracowników mobilnych czas dojazdu poświęcany na codzienne przejazdy między ich miejscem zamieszkania a siedzibami pierwszego i ostatniego klienta wskazanymi przez pracodawcę jest czasem pracy w rozumieniu art. 2 pkt 1 tej dyrektywy.


Niniejszy artykuł:

1) nie stanowi indywidualnej opinii prawnej, a jedynie posiada charakter informacyjny;

2) został sporządzony w stanie prawnym na dzień 02.11.2022 r.;

3) nie można go kopiować zarówno w części jak i w całości, wszelkie prawa są zastrzeżone.Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commentaires


bottom of page