top of page

Ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika.

Zaktualizowano: 21 gru 2022


Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Dobry pracownik to pracownik, który stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Pracodawca nie może zabronić pracownikowi podnoszenia kwalifikacji zawodowych.


Ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Obowiązek pracodawcy ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych wynika z podstawowych zasad Prawa pracy. Przepis art. 17 i 94 pkt 6 Kodeksu pracy stanowi, że pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.


Bezwzględny charakter przepisów Prawa pracy

Przepisy Prawa pracy dotyczące ułatwiania podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownikom mają charakter bezwzględny - imperatywnego. Oznacza to, że pracodawca musi je stosować, nie ma miejsca na ograniczenie tego Prawa.


Ponoszenie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika

Jednakże, pracodawca nie ma obowiązku stwarzania warunków do uzyskania określonych kwalifikacji (wyrok SN z 25.05.2000 r., I PKN 657/99, OSNAPiUS 2001/22, poz. 660), oraz uzasadnienie uchwały SN z 10.03.2005 r., (II PZP 2/05, OSNP 2005/16, poz. 240), w tym obowiązku ponoszenia kosztów edukacji pracownika. Jak wskazał SN w uchwale II PZP 2/05, do pracodawcy należy „ułatwianie” podnoszenia kwalifikacji, przez co należy rozumieć nieodmawianie bez uzasadnionych przyczyn zgody na korzystanie z wybranej przez pracownika formy kształcenia oraz tworzenie pozytywnej atmosfery wobec uczących się pracowników.


Zgoda pracodawcy co do podnoszenia kwalifikacji zawodowych w czasie pracy

Pracodawca może wyrazić zgodę na kształcenie się pracownika, również w czasie pracy, jednak z żadnych przepisów nie wynika dla pracodawcy obowiązek ponoszenia w takiej sytuacji kosztów zdobywania przez pracownika wykształcenia.


Reasumując, chociaż pracodawca jest obowiązany do ułatwiania podnoszenia kwalifikacji zawodowych swoim pracownikom to nie ma obowiązku do finansowania ich. Zgoda pracodawcy na finansowanie i podnoszenie tychże kwalifikacji w czasie pracy to dobra wola pracodawcy. Warto, każdorazowo podnoszenie kwalifikacji zawodowych omówić ze swoim pracodawcą.


Niniejszy artykuł:

1) nie stanowi indywidualnej opinii prawnej, a jedynie posiada charakter informacyjny;

2) został sporządzony w stanie prawnym na dzień 02.09.2022 r.;

3) nie można go kopiować zarówno w części jak i w całości, wszelkie prawa są zastrzeżone.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page