top of page

Nagrywanie Policjantów

Zaktualizowano: 23 sie 2021


Funkcjonariusz policji ma prawo obserwować oraz nagrywać obraz zdarzeń w miejscach publicznych. Co więcej, jeżeli funkcjonariusz podejmuje czynności operacyjno-rozpoznawcze bądź administracyjno-porządkowe, rejestrowany może być również i dźwięk.

Policjant ma również prawo nagrywać nie tylko w miejscach publicznych. Może włączyć kamerę także np. w mieszkaniu prywatnym podczas przeprowadzania interwencji. Przy czym powyższy przypadek nie może być traktowany przez funkcjonariuszy jako wytrych umożliwiająca zbieranie materiału dowodowego w sytuacji, gdy przeprowadzenie interwencji nie było konieczne.

Natomiast odnośnie nagrywania czynności podejmowanych przez policjantów, należy wskazać, że można legalnie rejestrować dźwięk i obraz czynności z udziałem Policji. Należy podkreślić, że w polskim porządku prawnym brak jest regulacji tego zakazujących. W trakcie nagrywania nie można jednak utrudniać funkcjonariuszom przeprowadzanych czynności. Tylko w takim przypadku funkcjonariusze mogą zakazać nagrywania.

Należy jednak pamiętać, że wizerunek funkcjonariuszy policji stanowi dane osobowe. Oznacza to, że jego udostępnianie podlega regulacjom RODO. Publikacja takiego materiału jest więc, co do zasady, możliwa jedynie za zgodą nagranych funkcjonariuszy. Co ciekawe w braku wyraźnej zgody funkcjonariuszy na publikację materiału można to jednak zrobić. Wystarczy zmodyfikować wizerunek i głos funkcjonariuszy, tak by uniemożliwić ustalenie ich tożsamości.

Obowiązkowi informacyjnemu RODO nie podlega gdy osoba rejestrująca ma na celu wyłącznie „publiczne rozpowszechnianie informacji, opinii lub myśli", czyli nagranie stanowi wkład dla debaty publicznej. Jest to tzw. wyjątek dziennikarski. Dotyczy on jednak nie tylko zawodowych dziennikarzy, ale wszystkich osób spełniających powyższe warunki.


51 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page