top of page

Wysokie, a może sprawiedliwe kary za wykroczenia drogowe


Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw znajdujący się obecnie na etapie prac rządowych wprowadza zaostrzenie kar za wykroczenia popełnione w ruchu drogowym. Według noweli Kierujący pojazdem nie ustępujący pierwszeństwa pieszemu, wyprzedzający na przejściu dla pieszych, naruszający zakaz jady po chodniku lub przejściu dla pieszych podlega karze grzywny nie niższej niż 1500 zł, natomiast w przypadku recydywy kara wzrasta do min. 3000 zł. Dodatkowo ustawodawca dopuszcza, w tych sytuacjach orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, jeżeli sprawca wykroczenia spowodował zagrożenie bezpieczeństwa pieszego. Natomiast, w przypadku kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu lub innego środka, którego działanie jest podobne, kierowca może liczyć na karę nie mniejszą niż 2500 zł. , z kolei recydywa za przejazd na czerwonym świetle to już 1500 zł., przekroczenie prędkości o ponad 30km/h kara grzywny nie mniejsza niż 1500 zł., w przypadku recydywy grzywna wzrasta do kwoty nie mniejszej niż 3000 zł. Powyżej zaprezentowane kary to jedynie wierzchołek góry lodowej. Faktem jest, że kary zostały diametralnie zwiększone. Ponadto, niniejszy projekt wprowadza instytucje czasowego niedopuszczenia do ruchu pojazdu na okres 3 miesięcy w sytuacji gdy kierowała nim osoba nie posiadająca uprawnień oraz przepadku pojazdów, kierowanych przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub osoby, która zbiegła z miejsca wypadku.

51 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


bottom of page