top of page
Sąd

SPORY SĄDOWE, SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE ORAZ ADMINISTRACYJNE 

Występujemy przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika. Prowadzimy negocjacje i konstruujemy umowy ugodowe. Zastępujemy w postępowaniach cywilnych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz gospodarczych we wszystkich instancjach, w tym także przed Sądem Najwyższym, Sądami Arbitrażowymi, oraz Trybunałem Konstytucyjnym.

SPORY SĄDOWE

Udzielamy porad prawnych w sporach sądowych, sądowo-administracyjnych bądź administracyjnych. Opracowujemy strategię procesową, zastępujemy przed sądem. Prowadzimy sprawy sądowe i administracyjne na etapie postępowania sądowego w pierwszej instancji oraz w drugiej instancji. Sporządzamy pozwy, repliki na pisma procesowe, odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienia, apelacje od wyroków oraz inne pisma procesowe.

2

ZASTĘPSTWO PROCESOWE

Dokonujemy zastępstwa procesowego w sprawach sądowych, sądowo-administracyjnych oraz administracyjnych, w postępowaniu sądowym w pierwszej instancji oraz w postępowaniu sądowym odwoławczym.

3

ODWOŁANIA, SKARGI  I APELACJE

Sporządzamy odwołania od decyzji administracyjnych wydanych przez organy administracyjne w pierwszej instancji. Sporządzamy skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sporządzamy apelacje od wyroków sądów w pierwszej instancji.

4

ANALIZA SPRAW

Dokonujemy analizy indywidualnej sprawy sądowej, sądowo-administracyjnej bądź administracyjnej oraz rekomendujemy zasadność bądź niezasadność złożenia środka odwoławczego od rozstrzygnięcia w postępowaniu w pierwszej instancji.

Wave

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Kancelaria obsługuje osoby fizyczne, przedsiębiorców, małe i średnie firmy oraz organy administracji publicznej. To co nas wyróżnia to empatia, zrozumienie i probiznesowe podejście.

Praktyka:

  • Prawo cywilne

  • Prawo pracy

  • Prawo gospodarcze

  • Upadłość konsumencka

  • Prawo gospodarcze

  • Prawo administracyjne

  • Prawo rodzinne i opiekuńcze

  • Ochrona danych osobowych (RODO)

  • Legislacja

  • Spory sądowe i administracyjne

projekt witryny1.png
bottom of page