top of page

Odmowa udzielenia pozwolenia na broń palną z uwagi na skazanie choć już zatarte.

Zaktualizowano: 1 gru 2022


Osoby ubiegający się o pozwolenie na broń palną prywatną dość często spotykają się z odmową udzielenia im pozwolenia na broń z powodu popełnienia przez nich, w przeszłości przestępstwa choć skazanie za nie zostało już zatarte.

Nasi radcowie prawni i adwokaci mają na to radę. Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw o pozwolenie na broń palną prywatną.

Okoliczność, iż Wnioskodawca ubiegający się o pozwolenie na broń palną w przeszłości popełnił przestępstwo i został za nie skazany, wyłącza możliwość uzyskania przez niego pozwolenia na broń na zasadzie art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy o broni i amunicji. Natomiast, w przypadku, gdy skazanie za to przestępstwo uległo zatarciu organ policji bada, na zasadzie art. 10 ust. 1 ustawy o broni i amunicji, czy Wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz czy przedstawił ważną przyczynę posiadania broni. Otóż, okoliczność, że Wnioskodawca ubiegający się o pozwolenie na broń palną w przeszłości był karany, z pewnością na jego korzyść nie świadczy. Nie oznacza to jednak, że w nieskończoność ma on ponosić z tego tytułu negatywne konsekwencje administracyjne, jeżeli od czasu karalności i po zatarciu skazania, postępowanie Wnioskodawcy uległo poprawie. W każdym przypadku organ policji rozstrzygający w sprawach pozwoleń na broń, wobec Wnioskodawców, którzy w przeszłości dopuścili się przestępstwa, którego skazanie zostało już zadarte, powinien wziąć pod uwagę nie tylko zachowanie Wnioskodawcy w przeszłości ale również jego zachowanie obecnie, czy daje rękojmie używania i przechowywania broni zgodnie z przepisami prawa. Organ policji winien w szczególności wziąć pod uwagę wywiad środowiskowy, opinię z miejsca pracy, opinię z miejsca zamieszkania, postawę Wnioskodawcy wobec przestrzegania prawa, spożywanie alkoholu bądź zażywanie innych środków odurzających. W przypadku nie wzięcia tychże okoliczności pod rozwagę, rozstrzygnięcie organu policji będzie łatwo podważyć.


188 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page