top of page

Wypowiedzenie umowy o pracę przez Pracodawcę

Zaktualizowano: 28 lut 2023


W wypadku wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę należy owe wypowiedzenie dokładnie przeanalizować, gdyż może się zdarzyć, że wypowiedzenie umowy nie będzie skuteczne lub będą podstawy do skierowania sprawy na drogę sądową i uzyskania przywrócenia do pracy lub odszkodowania. Szczegółowa analiza wypowiedzenia przez pracownika na pewno podziała na jego korzyść.


Na wstępie należy wskazać, że wypowiedzenie powinno być złożone przez pracodawcę na piśmie. Niezachowanie tego wymogu, chociaż nie powoduje nieważności wypowiedzenia to czynność ta będzie wadliwa, co w konsekwencji otwiera nam drogę sądową.

Wypowiedzenie jest skuteczne wówczas gdy zostanie doręczone pracownikowi w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią.

Ponadto w treści wypowiedzenia winno się znaleźć: 1) określenie długości trwania okresu wypowiedzenia 2) określenie termin rozwiązania umowy o pracę. Bardzo ważną kwestią jest to, że w przypadku wypowiedzenia, przez Pracodawcę umowy na czas nieokreślony, musi on wskazać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę winno również zawierać niezbędne pouczenia o prawach, które przysługują pracownikowi. Brak takiego pouczenia chociaż nie powoduje nieważności wypowiedzenia umowy o pracę, to jednak jest wadliwe.


Ograniczeniami w wypowiedzeniu umowy o pracę przez pracodawcę są: okres przedemerytalny, ciąża pracownika, bądź pełnienie przez pracownika określonych funkcji społecznych.


Pracownik może się nie zgodzić z decyzją pracodawcy w zakresie wypowiedzenia umowy o pracę. W tej sytuacji może to zakwestionować w sądzie pracy, wnosząc odpowiednie powództwo. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę pracownik składa w ciągu 7 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia umowy o pracę.


Pracownik winien wówczas złożyć pozew. Gdy działa bez radcy prawnego może go złożyć ustnie przed sądem. Niniejsze powództwo jest zwolnione z kosztów sądowych.


Zdarza się, że Pracodawca pod wpływem emocji wypowiada pracownikowi umowę o pracę opierając się na błędnym przekonaniu o nieprzydatności pracownika. Warto najpierw z pracodawcą porozmawiać, używając swoich argumentów, w celu przekonania go o własnej racji, gdyż decyzja pracodawcy nie jest nieodwołalna. W konsekwencji decyzja pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę może być cofnięta.


Dość często, po wypowiedzeniu umowy przez pracodawcę pracownik idzie na zwolnienie lekarskie. Należy pamiętać, że choroba pracownika, która wystąpiła po wręczeniu wypowiedzenia w żaden sposób nie wstrzymuje decyzji pracodawcy.


Natomiast, odmiennie przedstawia się sprawa, w sytuacji gdy pracownik znajduje się na zwolnieniu lekarskim, a pracodawca wypowiada mu umowę. Takie wypowiedzenie co do zasady jest nieskuteczne.


Jeśli potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej, zachecamy do skorzystania z usług naszej kancelarii prawnej z Warszawy.

26 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page