top of page

Spożywanie alkoholu na imprezach firmowych.
Zbliża się okres świątecznych imprez zakrapianych alkoholem. W mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej komentarzy przyzwalających czy wręcz zachęcających pracodawców do stawiania na firmowym wigilijnym stole alkoholu w symbolicznych ilościach. Pracodawcy, którzy ulegną namowom, muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Nie musi przy tej okazji wcale dojść do nieszczęśliwego wypadku na terenie zakładu pracy, by firma miała poważne problemy.


Przepisy prawa zakazują podawanie alkoholu na terenie zakładu pracy. W miejscu pracy pracodawca nie ma prawa postawić nawet grama alkoholu. Jeśli pracodawca chce zorganizować imprezę firmową z alkoholem, to może ją zorganizować w restauracji. Zakaz podawania i spożywania alkoholu w zakładach pracy i na stołówkach pracowniczych został uregulowany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W świetle przepisów art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2 tejże ustawy, zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych: na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich; na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników. Natomiast przepis art. 16 ww. ustawy wprowadza zakaz wnoszenia napojów alkoholowych na teren określonych obiektów.


Pracodawca, który nie dostosuje się do zakazu grozi grzywna do 5 000 zł. Gdyby jednak spożywanie alkoholu odbywało się w godzinach pracy należy rozważać zastosowanie przepisów z Kodeksu pracy, gdzie sankcja wynosi nawet 30 000 zł.


Ponadto, warto się zastanowić, czy w ramach spotkania firmowego powinno się w ogóle dopuszczać spożywanie alkoholu, chodzi bowiem o zachowanie właściwych dla stosunku pracy relacji. W ramach tych relacji nie ma miejsca na odstępstwa od zasad wynikających z Prawa pracy. Każde odstępstwo rodzi pewne skutki. Dlatego poza małymi zakładami, w których ta hierarchiczna relacja jest mniej istotna, nie dopuszczałbym żadnych odstępstw przy organizowaniu spotkań firmowych. Nie ma natomiast oczywiście przeszkód, aby pracownicy oddolnie zorganizowali sobie prywatne spotkanie, poza terenem zakładu pracy.


Co ciekawe, stosunki dyplomatyczne to jedyny wyjątek, który dopuszcza spożycie niewielkiej ilości alkoholu w czasie pracy i to we wskazanych okolicznościach – przyjęć i kurtuazji wobec cudzoziemców. W innych przypadkach na gruncie przepisów nie da się wybronić picia w miejscu pracy i w czasie pracy. Dlatego, zdecydowanie należy pić alkohol poza zakładem pracy i poza czasem pracy.


Kancelaria specjalizuje się w Prawie pracy. Obsługujemy Pracodawców oraz Pracowników w stosunkach prawnych między nimi. Zapraszam do kontaktu.
63 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page